Náš kontakt:Čadca, ul. Mierová 1725
mob. č.0915 987 700
0902 135 317
PDlink 2007-2013
Posledná aktualizácia: 05.06.2013
Počet návštev: 78912Valid CSS!

Ščury Invest, s.r.o., Sídlo: Mierová 1725, 022 01 Čadca, zapísaný v OR OS Žilina, odd. Sro, vložka č.16009/L
IČO : 36 428 515, DIČ : 2021975615, IČ DPH: SK 2021975615; konateľ - JUDr. Ladislav Ščury