Sála Romanca ponúka:

PDlink 2007-2013
Posledná aktualizácia: 05.06.2013
Počet návštev: 78913Valid CSS!

Ščury Invest, s.r.o., Sídlo: Mierová 1725, 022 01 Čadca, zapísaný v OR OS Žilina, odd. Sro, vložka č.16009/L
IČO : 36 428 515, DIČ : 2021975615, IČ DPH: SK 2021975615; konateľ - JUDr. Ladislav Ščury